Zgadzają się odpowiedzi. Transfer przyznany. Gratuluję wszystkim uczestnikom, szczególnie dominatorowi mikrusowi7. Do zobaczenia w kolejnych konkursach. Administrację proszę o zamknięcie tematu.